AUDIOVIZUALINĖS GAMYBOS TALENTŲ DUOMBAZĖ

PRISIJUNGIMAS: APP.LTAPA.LT

Atliepdama kino ir reklamos prodiuserių poreikį dalintis audiovizualinės gamybos aikštelėse dirbančių žmonių kontaktais bei informacija apie jų patirtį, Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ inicijavo Audiovizualinės gamybos talentų duombazės automatizavimą.

Čia įtraukti prodiuseriams žinomi talentai, tai yra žmonės, dirbantys aikštelėse operatorių, gaferių, lokacininkų, stilistų, visų kitų specialybių ir jų asistentų pozicijose. Taip pat – nuorodos į talentų darbų pavyzdžius. Duombazė nuolat papildoma esamais ir naujais talentais.

Kviečiame kreiptis dėl registruotos prieigos prie duombazėje esančių duomenų įsigijimo šiuo el.pašto adresu: erika@ltapa.lt Įsigyta registruoto vartotojo paskyra suteikia prieigą visiems įmonėms darbuotojams ir galioja neterminuotai.

Audiovizualinės gamybos rinkos talentų duombazės spacialistų kategorijos, duombazės naudojimo instrukcija ir taisyklės yra čia: LAPA 2020-01-31_ DUOTA instrukcija ir taisyklės

Duomenų naudojimo sąlygos (Vartotojo sutartis) čia: LAPA GDPR Duomenų Naudojimo sąlygos

KALENDORIUS

Duombazės pirmąjame lape sudaryta galimybė pažymėti numatomų filmavimų, vykdomų įmonėje, datas bei matyti, kada filmavimo pamainas organizuoja kiti rinkos dalyviai. Naudodami tokį kalendorių, prodiuseriai ne tik atsižvelgia į konkrečioms pozicijoms reikalingų talentų poreikį, bet ir turi galimybę vykdyti jungtinius darbo jėgos pirkimus.

ASMENS DUOMENYS

LAPA asmeniškai informuoja į duombazę įtrauktus asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomi šie specialistų asmens duomenys: specialybė (t.y. talentas), vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris bei el. pašto adresas). Taip pat pateikiamos nuorodos į darbų pavyzdžius (portfolio).

Duomenų teikėjai ir gavėjai yra juridiniai asmenys, kurių pagrindinė komercinė veikla yra kino, reklamos ar kitokios audiovizualinės produkcijos gamyba, taip pat – patys talentai.

Detalesnė informacija apie duombazės tvarkymą, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, naudotojus, taip pat asmens duomenų tvarkymo tikslai ir terminai, čia: 2019-11-11 Privatumo politika LAPA

Prašome duombazės talentų įrašuose esančius asmenis, kurie nesutinka, kad informacija apie juos būtų įtraukta į Audiovizualinės rinkos talentų duombazę, o taip pat norinčius, kad jų duomenys būtų redaguojami, papildomi ar naujai įtraukti į duombazę bei įgyvendinti kitas asmens duomenų subjektų teises, pranešti apie tai kreipiantis el. paštu šiuo adresu: erika@ltapa.lt

Kontaktiniai duomenys:

Erika Štiormer
+370 620 88722
LAPA | Talent Acquisition Manager
erika@ltapa.lt
http://ltapa.lt/