AUDIOVIZUALINĖS GAMYBOS TALENTŲ DUOMBAZĖ

PRISIJUNGIMAS: APP.LTAPA.LT

Atliepdama kino ir reklamos prodiuserių poreikį dalintis audiovizualinės gamybos aikštelėse dirbančių žmonių kontaktais bei informacija apie jų patirtį, Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ inicijavo Audiovizualinės gamybos talentų duombazės automatizavimą.

Čia įtraukti prodiuseriams žinomi žmonės, dirbantys aikštelėse operatorių, gaferių, lokacininkų, stilistų, visų kitų specialybių ir jų asistentų pozicijose. Duombazė nuolat papildoma esamais ir naujais talentais.

Kviečiame kreiptis dėl registruotos prieigos prie duombazėje esančių duomenų įsigijimo šiuo el.pašto adresu: ceo@ltapa.lt Įsigyta registruoto vartotojo paskyra galioja neterminuotai.

Audiovizualinės gamybos rinkos talentų duombazės spacialistų kategorijos, duombazės naudojimo instrukcija ir taisyklės yra čia: AGD instrukcija ir taisyklės

KALENDORIUS

Duombazės pirmąjame lape sudaryta galimybė pažymėti numatomų filmavimų, vykdomų įmonėje, datas bei matyti, kada filmavimo pamainas organizuoja kiti rinkos dalyviai. Naudodami tokį kalendorių, prodiuseriai ne tik atsižvelgia į konkrečioms pozicijoms reikalingų talentų poreikį, bet ir turi galimybę vykdyti jungtinius darbo jėgos pirkimus.

REITINGAVIMAS

Dirbant su Lietuvos ir užsienio rinkomis, o taip pat ir nacionalinės rinkos viduje, susidaro skirtingos kvalifikacijos specialistų poreikis, ypač atsižvelgiant į finansines galimybes ir kūrybinius projektų poreikius. Esame suinteresuoti ne tik pasidalinti savo patirtimi apie darbo su konkrečiais specialistais kokybę, bet ir skatinti juos kelti savo kvalifikaciją.

Todėl duombazėje yra sudaryta anoniminė specialistų reitingavimo galimybė. Registruoti duombazės vartotojai, turintys tiesioginės darbo su konkrečiu asmeniu patirties, turi galimybę įvertinti specialisto kvalifikaciją trijose kategorijose: darbo patirties, komandinio darbo ir asmeninių savybių (plačiau žr. taisyklėse).

ASMENS DUOMENYS

LAPA asmeniškai informuoja į duombazę įtrauktus asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomi šie specialistų asmens duomenys: specialybė (t.y. talentas), vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris bei el. pašto adresas).

Duomenų teikėjai ir gavėjai yra juridiniai asmenys, kurių pagrindinė komercinė veikla yra kino, reklamos ar kitokios audiovizualinės produkcijos gamyba, taip pat – patys talentai.

Detalesnė informacija apie duombazės tvarkymą, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, naudotojus, taip pat asmens duomenų tvarkymo tikslai ir terminai, čia: Privatumo politika LAPA

Prašome duombazės talentų įrašuose esančius asmenis, kurie nesutinka, kad informacija apie juos būtų įtraukta į Audiovizualinės rinkos talentų duombazę, o taip pat norinčius, kad jų duomenys būtų įtraukti į duombazę, pranešti apie tvarkomų asmens duomenų pakeitimus ar įgyvendinti kitas teises, kreiptis el. paštu šiuo adresu: lapa@ltapa.lt