AUDIOVIZUALINĖS GAMYBOS TALENTŲ DUOMBAZĖ

PRISIJUNGIMAS: APP.LTAPA.LT

Atliepdama kino ir reklamos prodiuserių poreikį dalintis audiovizualinės gamybos aikštelėse dirbančių žmonių kontaktais bei informacija apie jų patirtį, Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ inicijavo Audiovizualinės gamybos talentų duombazės automatizavimą.

Čia įtraukti prodiuseriams žinomi talentai, tai yra žmonės, dirbantys aikštelėse operatorių, gaferių, lokacininkų, stilistų, visų kitų specialybių ir jų asistentų pozicijose. Taip pat – nuorodos į talentų darbų pavyzdžius. Duombazė nuolat papildoma esamais ir naujais talentais. Duombazės pirmąjame lape sudaryta galimybė pažymėti numatomų filmavimų, vykdomų įmonėje, datas bei matyti, kada filmavimo pamainas organizuoja kiti rinkos dalyviai.

Kviečiame kreiptis dėl registruotos prieigos prie duombazėje esančių duomenų įsigijimo šiuo el.pašto adresu: m.bivainyte@gmail.com Įsigyta registruoto vartotojo paskyra suteikia prieigą visiems įmonėms darbuotojams ir galioja neterminuotai.

Talentų dėmesiui: LAPA, konsultuodamasi su audiovizualinės gamybos rinkoje dirbančiais prodiuseriais bei Lietuvos kino industrijos darbuotojų asociacija (LKIDA) rengia duombazės papildymą funkcijomis, leisiančiomis talentams naudotis savo paskyra, joje tvarkyti savo duomenis, o taip pat – matyti prodiuserių skelbiamus pranešimus apie vykdomus projektus ir juose samdomų talentų poreikį.

ASMENS DUOMENYS

LAPA informuoja į duombazę įtrauktus asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, vieną kartą – prieš įtraukiant jį duomenis į duombazę – išsiųsdama pranešimą elektroninio pašto adresu. Pranešime nurodomi tvarkomi duomenys bei visa su asmens duomenų apsauga susijusi informacija.

Tvarkomi šie specialistų asmens duomenys: specialybė (t.y. talentas), vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris bei el. pašto adresas). Taip pat pateikiamos nuorodos į darbų pavyzdžius (portfolio).

Duomenų teikėjai ir gavėjai (valdytojai) yra LAPA bei juridiniai asmenys, kurių pagrindinė komercinė veikla yra kino, reklamos ar kitokios audiovizualinės produkcijos gamyba, taip pat – patys talentai. LAPA sudaro galimybę talentams pateikti savo duomenis į duombazę registruojantis čia: https://forms.gle/BSzQcdEA938HaKL1A

Prašome duombazės talentų įrašuose esančius asmenis, kurie nesutinka, kad informacija apie juos būtų įtraukta į Audiovizualinės rinkos talentų duombazę, o taip pat norinčius, kad jų duomenys būtų redaguojami, papildomi ar naujai įtraukti į duombazę bei įgyvendinti kitas asmens duomenų subjektų teises, pranešti apie tai kreipiantis el. paštu šiuo adresu: m.bivainyte@gmail.com

DOKUMENTAI

Audiovizualinės gamybos rinkos talentų duombazės spacialistų kategorijos, duombazės naudojimo instrukcija ir taisyklės yra čia: LAPA 2020-03-24 _ DUOTA instrukcija ir taisyklės

Duomenų naudojimo sąlygos (Vartotojo sutartis) čia: LAPA 2020-03-24 Duomenų Naudojimo sąlygos sutartis

Detalesnė informacija apie duombazės tvarkymą, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, naudotojus, taip pat asmens duomenų tvarkymo tikslai ir terminai, čia: 2019-11-11 Privatumo politika LAPA

LAPA Teisėto intereso tvarkant asmens duomenis tyrimas čia: LAPA Duota _ Teisėto intereso vertinimas

Kontaktiniai duomenys:

Miglė Bivainytė
+370 625 74474

m.bivainyte@gmail.com
http://ltapa.lt/