Siekdami užtikrinti saugią darbo aplinką filmavimo aikštelėje COVID-19 pandemijos metu ir užkirsti kelią viruso plėtrai, Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ kartu su Nepriklausomų prodiuserių asociacija (NPA) sudarė saugumo taisykles, kurias patvirtino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM), jas galite rasti čia: Saugaus filmavimo taisyklės

Pagrindinė rekomendacija – filmavime gali dalyvauti tik sveiki žmonės. Asmenims, turintiems peršalimo arba galimų koronaviruso simptomų, filmavimuose dalyvauti griežtai draudžiama. Rekomenduojama kiek įmanoma labiau apriboti fizinį kontaktą, filmavimo aikštelėje išlaikyti 2 metrų atstumą tarp asmenų  ir naudoti asmens apsaugos priemones (veido kaukes, apsaugines pirštines ir kt.).