Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ – tai audiovizualinės gamybos rinkoje veikiančių ir reklamos video klipų gamyba užsiimančių įmonių susivienijimas.

Asociacijos tikslai:

  • įgyvendinti bendrus asociacijos narių interesus,
  • teigiamai įtakoti audiovizualinės gamybos paslaugų kokybės augimą šalyje,
  • skatinti Lietuvos švietimo sistemą atitikti augančius audiovizualinės rinkos poreikius,
  • siekti Lietuvos audiovizualinės pramonės, kaip kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus dalies, valstybinio priskyrimo prie prioritetinių sričių,
  • stiprinti asociacijos narių tarpusavio ryšius ir tarptautinius santykius.

2013 metais įkurta asociacija LAPA atnaujino savo veiklą ir nuo 2017 metų aktyviai ėmėsi įgyvendinti savo tikslus.

Pagrindinė 2018 m. LAPA veiklos kryptis – studentams skirta mokymų programa, kurios metu bendradarbiaujant su Vilniuje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis, sudaromos sąlygos audiovizualinės kūrybos ir gamybos dalykus studijuojančiam jaunimui tapti būsimais filmavimo specialistais.

Lietuvos ekonominės aplinkos kontekste LAPA siekia bendradarbiauti su audiovizualiniame sektoriuje veikiančiomis įmonėmis talentų duombazės kūrimo, eksporto skatinimo bei gamybos serviso kokybės augimo srityse.

Tarptautiniu mastu LAPA siekia puoselėti reklamos gamybos sektorių ir garsinti Lietuvą, kaip išskirtinę paslaugų kokybę užtikrinančią šalį.

Atsižvelgdama į Lietuvos teisinės sistemos reglamentavimą, taikomą audiovizualinės gamybos bei kūrybos srityje, ypač intelektinės nuosavybės apsaugos ir užtikrinimo srityje, LAPA siekia tinkamai įgyvendinti reklamos prodiuserių teises bei užtikrinti teisinės kultūros augimą.

 

Asociacijos juridiniai duomenys:

Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“

Įmonės kodas 302819745

A.s. Nr. LT434010049501239042

Paramos gavėjo statusas suteiktas nuo 2012 m. liepos 12 d.

Direktorė Daiva Jurkonytė

El.paštas: ceo_at_ltapa.lt