Atsižvelgus į kintančias ekonomines sąlygas, didėjantį autorių ir gretutinių teisių subjektų sąmoningumą bei augančius teisinės kultūros standartus, Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ parengė pavyzdinę gamybos paslaugų sutarties formą.

Šią formą (ypač jos 3 skyrių „Intelektinės nuosavybės suteikimo sąlygos“) rekomenduojama taikyti reklamos prodiuserio įmonėms ir reklamos kūrybinėms agentūroms tariantis dėl reklamos video klipo gamybos paslaugų.

Peržiūrėti rekomenduojamą formą čia: LAPA_ Pavyzdinė_Bendroji gamybos paslaugu sutartis _ IP _ Asmens duomenys

(Atnaujinta: 2018 09 03 pagal Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus)

Pavyzdinė forma parengta siekiant:

  • suformuluoti tarptautines tendencijas ir Lietuvos teisės aktus geriausiai atspindinčią intelektinės nuosavybės suteikimo (licencijos) struktūrą, įgalinančią suvaldyti „Buy out“ rizikas ir geriausiai atspindinčią reklamos video gamybos sutarties tikslus (3 skyrius).
  • suvienodinti prodiuserio intelektinės nuosavybės suteikimo ir „Buy out“ praktiką tarp LAPA narių;
  • palengvinti LAPA narių kasdienę veiklą;
  • sumažinti LAPA narių teisinio konsultavimo išlaidas.

Atkreiptinas dėmesys:

  • bet kokios komercinės tokios sutarties sąlygos, susijusios su kainomis bei atlygio dydžiais, taip pat jų įtraukimas į bendrąją sutartį, yra išskirtinai susitariančių šalių dispozicijoje;
  • Parengta sutarties forma – tai bendrosios ilgalaikio bendradarbiavimo (pvz., 3 metų) sąlygos. Specialiosios atskirų užsakymų sąlygos, papildančios ar keičiančios sutarties formos nuostatas, nustatomos įforminant atsirus reklamos gamybos projektų užsakymus, priedus prie šios Sutarties

LAPA PRIMENA: pasitaikanti praktika – perleisti užsakovui visą intelektinę nuosavybę (teises) visam jų galiojimo terminui neribotoje teritorijoje – laikytina Ydinga praktika, neigiamai įtakojančia prodiuserio komercinių – teisinių rizikų valdymą.