Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“ kreipėsi į LR konkurencijos tarybą su prašymu paaiškinti, ar reklamos video gamybos srityje dirbančių autorių, atlikėjų ar techninių specialistų susitarimai dėl valandinio įkainio padidinimo, minimalios teikiamų paslaugų kainos arba nepagrįstos jos skaičiavimo tvarkos (pvz., apmokestinant kelionės iš namų į filmavimo vietą laiką) bei vieningas šių susitarimų laikymasis neprieštarauja įstatymams.

Prašyme taip pat prašyta įvertinti vienodus techninio personalo, filmavimo aikštelėse dirbančio per įrangos nuomos įmones, įkainius, taikomus visų įrangos tiekėjų.

Susipažinti su LAPA kreipimosi tekstu galima čia: 20190722_LAPA paklausimas KTarybai

Konkurencijos taryba, įvertinusi prašyme nurodytas aplinkybes, pasisakė, kad paklausime aprašyti veiksmai, kai savarankiškai dirbantys asmenys koordinuoja tarpusavyje užsakovams taikomų paslaugų įkainių dydžius ar jų taikymo sąlygas, jeigu būtų nustatytas faktinis jų egzistavimas, galėtų būti pripažinti prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimams ir už tokius veiksmus juos atliekantiems asmenims galėtų būti pritaikytos teisės aktuose numatytos sankcijos, t.y. iki 10 proc. asmens bendrųjų metinių pajamų dydžio baudos.

Susipažinti su LR Konkurencijos tarybos raštu galima čia: Konkurencijos tarybos raštas Nr.6V-1634

Photo credits: unsplash-logoJesus Kiteque